Vad tjänar en bartender?

Beroende på vilket land man jobbar i och hur mycket erfarenhet man har som bartender skiljer sig lönerna åt väldigt mycket. Man kan tjäna allt från 10.000 till 50.000 när de olika komponenterna spelar in, och man ska självklart ha tur med arbetsgivare och olika avtal. En av de komponenterna som väger absolut mest är hur mycket erfarenhet man har av yrket. Ju äldre man är med mer erfarenhet, desto bättre anställningar får man och lön därefter. Att vara duktig på det man gör kan precis som i andra yrken självklart leda till att man avancerar inom yrkesgrenen rent lönemässigt. En annan faktor som väger tungt är i vilket land man jobbar i. I turisttäta ställen utomlands kan lönen vara mycket högre än i en småstad i Sverige. Allt beror på efterfrågan och kunskap, och därefter avgörs oftast den större delen av den ekonomiska biten.

I Sverige:

Enligt Statistiska centralbyrån är timlönen för en bartender i snitt 142 kronor i Sverige. På en vanlig arbetsmånad blir lönen alltså runt 22 600 kronor. Denna statistik inkluderar även yrkesgrupperna hovmästare och servitör. Enligt hemsidan lönestatistik.se, som samlar uppgifter från arbetande inom olika yrkesgrupper, ligger medellönen för en bartender på strax över 19 000 kronor. De har dock antagligen övergripande uppgifter från folk som är nya i branschen. Tidningen Metro skriver att en ung bartender tjänar runt 89 kronor plus OB-tillägg. Man kan även se skillnaden mellan olika kommuner och län. Som 18-åring med 0 års erfarenhet tjänar man i snitt mycket bättre i till exempel Skåne än vad man gör i Östergötland. Om man är 23 år och har 4 års erfarenhet och jobbar i Halland tjänar man nästan 10.000 kronor mindre i snitt i månaden än vad man gör i Dalarna. Detta med samma ålder och lika lång erfarenhet. Det är därför svårt att säga exakt vad man tjänar som bartender i Sverige, och det bästa är att gå in på olika sidor och se vad snittet är för det aktuella länet eller kommunen. Att se till att ens chefer följer olika avtal är också av högsta vikt för att få en hög och rättvis lön.

Utomlands:

Även utomlands är lönerna olika beroende på vad man jobbar. Det gäller även att ta hänsyn till olika valutakurser, då 10.000 svenska kronor inte alls är samma som 1000 euro i till exempel Malta. Även här kan man gå in och se till olika sidor för att veta vart man kan få ut största vinning av sitt jobbande. Enligt utbildningssidan barskolan.net tjänar en bartender i Magaluf i Spanien mellan 326 – 419 Euro per kväll. Enligt hemsidan Salaryexplorer tjänar en bartender i England runt 13 300 kronor i månaden, medan en bartender i Italien tjänar 22 360 kronor. Skillnaden kan bero på att man i Italien främst har undersökt platser som är turisttäta och i London kanske även lokala pubar som bara lever på stammisar. Man ska även veta att man utomlands inte går efter samma avtal som man gör i Sverige, och att man i regel kan få mer eller mindre betalt för exakt samma jobb som i Sverige. Detta är oavsett vilka tidigare erfarenheter man har.